Simfågelräkning Hornborgasjön 2004
Ansvarig: Clas Hermansson

Art 10/4 17/4 24/4 01/5 08/5 14/8 18/9 16/10 13/11
Smådopping                1 9    1
Skäggdopping  640  960  930  980  610  670 240 86  47
Gråhakedopping  109  130  102  126  67  16 5     
Svarthakedopping    6  3  6   4   1  1    
Svarthalsad dopping  8  34  45  65  40  24        
Storskarv  71  123  220  270  130  280 540 180   6
Rördrom  2  1  4  3  1         
Ägretthäger                   
Gråhäger  20  31  20  28  19  80 72  44  14
Knölsvan  820  790  730  820  710  847 1040  1400  1660
Sångsvan  277  123  164  91  84  45 31  115  56
Sädgås          1         
Spetsbergsgås      4        1    
Bläsgås  2  1  1  1  1    1    
Grågås x Kanadagås  2  3  2  4  7        

Grågås

 1790  1480  1660  1880  2420  900  1260  1910  54

Kanadagås

 230  180  180  180  210  260  17  9  200

Vitkindad gås

 1  1  1  1  7        

Gravand

     1    1    1  1  

Bläsand

 1070  1150  880  440  90  450  3780  3720  750
Snatterand  147  200  182  204  186  290  470  420  300
Kricka  1080  1300  1300  820  190  680  3240  1750  480
Gräsand  730  330  290  270  280  1280  2160  2640  1080
Stjärtand  30  26  22  36  3  1  83  133  6
Årta  2  30  25  34  34  2      
Skedand  11  69  93  56  59  17  51  37  5
Brunand  660  530  470  430  450  570  5300  1030  130
Vigg  1490  2520  2570  2160  920  480  1550  1350  1650
Bergand          1  1    6  12
Alfågel    3  2            1
Sjöorre      2    2        
Svärta      3            
Knipa  910  710  720  410  320  410  690  720  890
Salskrake  79  99  55  10    4    86  250
Småskrake   1  4  6  1        
Storskrake  120  41  39  8  2  3  12  17  220
Vattenrall      1      1    1  
Småfl. sumhöna      1          
Rörhöna    3  7  5    1      
Sothöna  7400  6800  räk.ej räk.ej räk.ej  14600  21100  8300  5300
Strandskata    1  1  2  2        
Större Strandpip    1        8  14    
Mindre Strandpip  1    2            
Kustpipare    1          2  1  
Tofsvipa  260  320  280  360  290  410  16  39  4
Småsnäppa              4    
Mosnäppa            1      
Spovsnäppa              2    
Kärrsnäppa            3  71  12  
Brushane      8  81  109  49  6    
Dvärgbeckasin     1        1    
Enkelbeckasin  45  39  74  39  23  170  120  85  1
Rödspov                  
Storspov  2  4  13    2        
Svartsnäppa      3  11  6  2       
Rödbena  28  55  63  80  74  9  4    
Dammsnäppa          1        
Gluttsnäppa    1    8  2  42    1  
Skogsnäppa  5  10  13    4  4       
Grönbena  26  1  12  102  60  34       
Drillsnäppa      5 5  5  20      
Smaln. simsnäppa            1      
Dvärgmås          28        
Skrattmås   räkn.ej räkn ej  räkn ej  räkn ej  340  1    
Fiskmås  7  17  15  9  7  1      8
Silltrut                  
Gråtrut  19  13  16  7  16  5  1  4  4
Havstrut  28  9  17  6  6  3  2  1  
Fisktärna    10  17  49  120  90  18  1  
Silvertärna          3        
Svarttärna          8  1      
                     
Summa: 18122 18157 11330 10103 05197 23107 41916 24099  13129

 


Kontakta webmaster
Copyright© 2003,2004 Hornborgasjöns fältstation