Simfågelräkning Hornborgasjön 2003
Ansvarig: Clas Hermansson

Art 12/4 19/4 26/4 04/5 10/5 16/8 13/9 18/10 14/11
Smådopping 1 1 1           2  
Skäggdopping 523 577 559 693 568 640 380 110  6
Gråhakedopping 37 78 61 76 83 31 3    
Svarthakedopping 3 6 4 9          
Svarthalsad dopping 3 23 60 60 70 5      
Storskarv 80 214 136 185 250 440 540  150  
Rördrom 3 3 3 3 4        
Ägretthäger             1    
Gråhäger 12 17 27 11 16 140 66 100  4
Knölsvan 286 523 450 544 545 851 771 874  1113
Sångsvan 905 268 124 116 109 57 54 95  52
Svart Svan 1 1 1 1 1 1 1    
Spetsbergsgås       1       1  
Bläsgås 1 3 1 1       1  
Fjällgås             2    

Grågås

1040 1200 - - - 1080 2700 2700  48

Kanadagås

157 174 - - - 88 98 180  392

Bläsand

923 723 728 490 117 540 2200 3600  1150
Snatterand 43 109 128 132 113 160 420 210  
Kricka 1140 1760 1640 1790 201 1190 2830 2000  2
Gräsand 760 631 310 221 252 1420 2520  3300  2630
Stjärtand 12 21 14 10 3 1 52 102  
Årta 4 16 26 24 28        
Skedand 17 84 197 87 71 100 47 8  
Brunand 488 516 354 369 363 460 1980 2600  75
Vigg 1150 1860 1730 1260 736 570 1210 630  220
Bergand               2  2
Sjöorre       1          
Alfågel     2            
Ejder         1        11
Knipa 730 600 465 333 209 380 440 560  250
Salskrake 72 50 57 17     4 170  23
Småskrake   4    3          
Storskrake  167 61 9 8       160  180
Vattenrall        2     2 1
Rörhöna       2 1 10 8 2  
Sothöna 6840 5490 - - - 14400 20600 12800  2420
Strandskata     1 14 1        
Större Strandpip     1     13      
Mindre Strandpip       1   3      
Ljungpipare     1    1 1      
Tofsvipa  89 252 260 207 211 850 270 48  
Småsnäppa           3      
Mosnäppa            2      
Spovsnäppa             1    
Kärrsnäppa           33 3    
Brushane     32 38 125 52 6    
Enkelbeckasin 8 22 22 8 18 102 113 17  
Rödspov             3    
Storspov 1 1 3 3 2 2      
Svartsnäppa 2   2 2 3 14       
Rödbena 5 46 65 70 73 16      
Gluttsnäppa   2 11 11 11 47 18    
Skogsnäppa 3 7 15 2   5 1     
Grönbena     6 363 113 27 5     
Drillsnäppa       5 7 31      
Dvärgmås         2        
Skrattmås             13 2  
Fiskmås 11       1 7      
Silltrut         1        
Gråtrut 24 2 7 1 2 29      
Havstrut 14 20 2 8 5 15      
Fisktärna   8 53 66 105 150      
Svarttärna       7 15 15      
                     
Summa: 15554 15373 07578 07253 04439 23995 37353 30426  8578

 


Kontakta webmaster
Copyright© 2003 Hornborgasjöns fältstation