Hornborgasjöns fältstationhttp://www.hornborgasjon.net
 
 »Startsida  »Dagbok  »Aktiviteter  »Projekt  »Bildarkiv  »Obsar  »Kontakt  »Lokaler  »Länkar »Forskningfond
Nästa Aktivitet:
Tranräkning i mars    Simfågelresultat augusti
21 augusti 2016
Förra helgens simfågelräkning är fortfarande inte helt sammanställd (vi saknar rapporten från den södra delen och några andra siffror behöver stämmas av) men lite preliminärt kan vi ge några exempel på resultaten (som alltså lär bli något högre när sista området rapporterats in också): Bla Läs mer
 
Häckningar av dvärgmås i Hornborgasjön
18 augusti 2016
Vissa, men inte alla, år häckar dvärgmås i Hornborgasjön. I år var det till och med två par som gick till häckning på små låga öar utanför Ytterberg. Ett av paren fick fram två fina ungar (varav den ena även kunde ringmärkas; den andra smet…). I det andra paret var en av fåglarna en fjolår Läs mer
 
Ringmärkning
17 augusti 2016
Det blev lite klent med ringmärkningsinsatserna vid Hornborgasjön i våras, bl.a. pga av återkommande regnväder, men nu har vi i alla fall med råge passerat 500 märkta fåglar i år! Viss röjning av nätgatorna vid Fågeludden har nu genomförts, så att även den märkplatsen kunnat tas i bruk för Läs mer
 
Ytterligare vadare med mera
11 augusti 2016
Idag två skärfläckor och en svart rödstjärt vid Fågeludden/Getnäsviken respektive Kärragården. Det rör på sig... Gårdagskvällens försök till vadarfångst i begränsad omfattning gav två gluttsnäppor, vilket är glädjande eftersom det är många år sedan vi senast fångade dylika. Läs mer
 

Väder HornborgaWebbsidan uppdaterades den 11 mars -14, kl. 08:15. Kontakta webmaster. Copyright 2003-2013 Hornborgasjöns fältstation